Κυριακή, 9 Αυγούστου 2009

I'll be the cocaine in your Cola

The steroids in your cow
The dolphin in your tuna
Guess all the punks in the world
Can't save me now.

1 σχόλιο: